مرتب‌سازی براساس:
53 کالا
دینام موتوژن 2.2 کیلووات دو خازن تکفاز 3 اسب بخار

8,075,000 8%

7,420,000 تومان

دینام موتوژن 3 فاز 4 کیلووات پوسته چدن 5.5 اسب بخار

13,600,000 8%

12,510,000 تومان

دینام موتوژن 3 فاز 75 کیلووات پوسته چدن 100 اسب بخار

167,750,000 8%

154,300,000 تومان

دینام موتوژن 3 فاز 30 کیلووات پوسته چدن 40 اسب بخار

82,570,000 8%

75,900,000 تومان

دینام موتوژن ۳ فاز 4 کیلووات 5/5 اسب بخار

10,480,000 8%

9,640,000 تومان

دینام موتوژن 1.5 کیلووات دو خازن تکفاز 2 اسب بخار

7,405,000 8%

6,810,000 تومان

دینام موتوژن 3 فاز 7.5 کیلووات پوسته چدن 10 اسب بخار

20,350,000 8%

18,720,000 تومان

دینام موتوژن 3 فاز 22 کیلووات پوسته چدن 30 اسب بخار

65,320,000 8%

60,000,000 تومان

دینام موتوژن 1.1 کیلووات دو خازن تکفاز 1/5 اسب بخار

5,880,000 8%

5,400,000 تومان

دینام موتوژن 3 فاز 11 کیلووات پوسته چدن 15 اسب بخار

28,580,000 8%

26,290,000 تومان

دینام موتوژن 3 فاز 90 کیلووات پوسته چدن 125 اسب بخار

181,600,000 8%

167,000,000 تومان

دینام موتوژن 3 فاز 5.5 کیلووات پوسته چدن 7.5 اسب بخار

18,230,000 8%

16,770,000 تومان

دینام موتوژن ۳ فاز 2.2 کیلووات 3 اسب بخار

6,625,000 8%

6,090,000 تومان

دینام موتوژن 3 فاز 18.5 کیلووات پوسته چدن 25 اسب بخار

40,365,000 8%

37,130,000 تومان

دینام موتوژن 3 فاز 55 کیلووات پوسته چدن 75 اسب بخار

133,060,000 8%

122,400,000 تومان

دینام موتوژن 0.37 کیلووات دو خازن کلاچ دار تکفاز نیم اسب بخار

5,115,000 8%

4,700,000 تومان

دینام موتوژن ۳ فاز 7.5 کیلووات 10 اسب بخار

16,875,000 8%

15,520,000 تومان

دینام موتوژن 3 فاز 45 کیلووات پوسته چدن 60 اسب بخار

116,150,000 8%

106,800,000 تومان

دینام موتوژن 3 فاز 15 کیلووات پوسته چدن 20 اسب بخار

35,390,000 8%

32,550,000 تومان

دینام موتوژن 3 فاز 2.2 کیلووات پوسته چدن 3 اسب بخار

10,450,000 8%

9,610,000 تومان

دینام موتوژن ۳ فاز 1.1 کیلووات 1/5 اسب بخار

4,580,000 8%

4,210,000 تومان

دینام موتوژن ۳ فاز 5.5 کیلووات 7/5 اسب بخار

14,740,000 8%

13,560,000 تومان

دینام موتوژن 0.55 کیلووات دو خازن تکفاز 3/4 اسب بخار

5,280,000 8%

4,850,000 تومان

دینام موتوژن 0.75 کیلووات دو خازن تکفاز 1 اسب بخار

5,800,000 8%

5,330,000 تومان

دینام موتوژن ۳ فاز 0.12 کیلووات 1/6 اسب بخار

2,295,000 8%

2,110,000 تومان

دینام موتوژن ۳ فاز 15 کیلووات 20 اسب بخار

29,900,000 8%

27,500,000 تومان

دینام موتوژن 3 فاز 37 کیلووات پوسته چدن 50 اسب بخار

89,240,000 8%

82,100,000 تومان

دینام موتوژن ۳ فاز 11 کیلووات 15 اسب بخار

23,300,000 8%

21,430,000 تومان

دینام موتوژن ۳ فاز 18.5 کیلووات 25 اسب بخار 3000 دور

34,300,000 8%

31,550,000 تومان

الکتروموتور 1 اسب ۱۴۰۰ دور تکفاز موتوژن رله ای | دینام یک اسب ۱۵۰۰ دور تک خازن تبریز ایرانی

5,190,000 8%

4,770,000 تومان

دینام موتوژن ۳ فاز 0.06 کیلووات 1/12 اسب بخار

2,085,000 8%

1,910,000 تومان

دینام موتوژن ۳ فاز 3 کیلووات 4 اسب بخار

8,055,000 8%

7,410,000 تومان

الکتروموتور ۳ اسب ۱۴۰۰ دور تکفاز موتوژن کلاج دار | دینام سه اسب ۱۵۰۰ دور دو خازن تبریز ایرانی

9,205,000 8%

8,460,000 تومان

دینام موتوژن ۳ فاز 1.5 کیلووات 2 اسب بخار

5,815,000 8%

5,340,000 تومان

دینام موتوژن ۳ فاز 0.55 کیلووات 3/4 اسب بخار

3,595,000 8%

3,300,000 تومان

الکتروموتور ۳ اسب ۳۰۰۰ دور تکفاز موتوژن کلاج دار | دینام سه اسب ۲۸۰۰ دور دو خازن تبریز ایرانی

8,075,000 8%

7,420,000 تومان

دینام موتوژن ۳ فاز 0.09 کیلووات 1/8 اسب بخار

2,345,000 8%

2,150,000 تومان

دینام موتوژن ۳ فاز 0.37 کیلووات 1/2 اسب بخار

3,260,000 8%

2,990,000 تومان

دینام موتوژن ۳ فاز 0.25 کیلووات 1/3 اسب بخار

2,910,000 8%

2,670,000 تومان

دینام موتوژن ۳ فاز 0.75 کیلووات 1 اسب بخار

4,205,000 8%

3,860,000 تومان

دینام موتوژن ۳ فاز 0.18 کیلووات 1/4 اسب بخار

2,730,000 8%

2,510,000 تومان

الکتروموتور ۳ اسب ۱۴۰۰ دور تکفاز موتوژن رله ای | دینام سه اسب تک خازن تبریز ایرانی

8,485,000 8%

7,800,000 تومان

دینام موتوژن 0.25 کیلووات دو خازن تکفاز 1/3 اسب بخار

4,835,000 8%

4,440,000 تومان

الکتروموتور ۲ اسب ۳۰۰۰ دور تکفاز موتوژن رله ای | دینام دو اسب تک خازن تبریز ایرانی

6,475,000 8%

5,950,000 تومان

الکتروموتور 1/5 اسب ۱۴۰۰ دور تکفاز موتوژن رله ای | دینام یک و نیم اسب تک خازن تبریز ایرانی

6,285,000 8%

5,780,000 تومان

الکتروموتور 1/5 اسب ۳۰۰۰ دور تکفاز موتوژن رله ای | دینام یک و نیم اسب تک خازن تبریز ایرانی

5,360,000 8%

4,930,000 تومان

الکتروموتور 1 اسب ۱۴۰۰ دور تکفاز موتوژن کلاج دار | دینام یک اسب ۱۵۰۰ دور دو خازن تبریز ایرانی

6,025,000 8%

5,540,000 تومان

الکتروموتور ۳ اسب ۳۰۰۰ دور تکفاز موتوژن رله ای | دینام سه اسب تک خازن تبریز ایرانی

7,240,000 8%

6,660,000 تومان

الکتروموتور ۲ اسب ۱۴۰۰ دور تکفاز موتوژن رله ای | دینام دو اسب تک خازن تبریز ایرانی

6,845,000 8%

6,290,000 تومان

الکتروموتور ۲ اسب ۱۴۰۰ دور تکفاز موتوژن کلاج دار | دینام دو اسب ۱۵۰۰ دور دو خازن تبریز ایرانی

7,890,000 8%

7,250,000 تومان

الکتروموتور ۲ اسب ۳۰۰۰ دور تکفاز موتوژن کلاج دار | دینام دو اسب دو خازن تبریز ایرانی

7,405,000 8%

6,810,000 تومان

الکتروموتور 1 اسب ۳۰۰۰ دور تکفاز موتوژن رله ای | دینام یک اسب تک خازن تبریز ایرانی

5,115,000 8%

4,700,000 تومان

الکتروموتور 1 اسب ۳۰۰۰ دور تکفاز موتوژن کلاج دار | دینام یک اسب دو خازن تبریز ایرانی

5,800,000 8%

5,330,000 تومان

arrowبرگشت به بالا
whatsapp-icon