مرتب‌سازی براساس:
14 کالا
الکتروموتور 1 اسب ۱۴۰۰ دور تکفاز موتوژن رله ای | دینام یک اسب ۱۵۰۰ دور تک خازن تبریز ایرانی

5,190,000 8%

4,770,000 تومان

الکتروموتور ۳ اسب ۱۴۰۰ دور تکفاز موتوژن کلاج دار | دینام سه اسب ۱۵۰۰ دور دو خازن تبریز ایرانی

9,205,000 8%

8,460,000 تومان

الکتروموتور ۳ اسب ۳۰۰۰ دور تکفاز موتوژن کلاج دار | دینام سه اسب ۲۸۰۰ دور دو خازن تبریز ایرانی

8,075,000 8%

7,420,000 تومان

الکتروموتور ۳ اسب ۱۴۰۰ دور تکفاز موتوژن رله ای | دینام سه اسب تک خازن تبریز ایرانی

8,485,000 8%

7,800,000 تومان

الکتروموتور ۲ اسب ۳۰۰۰ دور تکفاز موتوژن رله ای | دینام دو اسب تک خازن تبریز ایرانی

6,475,000 8%

5,950,000 تومان

الکتروموتور 1/5 اسب ۱۴۰۰ دور تکفاز موتوژن رله ای | دینام یک و نیم اسب تک خازن تبریز ایرانی

6,285,000 8%

5,780,000 تومان

الکتروموتور 1/5 اسب ۳۰۰۰ دور تکفاز موتوژن رله ای | دینام یک و نیم اسب تک خازن تبریز ایرانی

5,360,000 8%

4,930,000 تومان

الکتروموتور 1 اسب ۱۴۰۰ دور تکفاز موتوژن کلاج دار | دینام یک اسب ۱۵۰۰ دور دو خازن تبریز ایرانی

6,025,000 8%

5,540,000 تومان

الکتروموتور ۳ اسب ۳۰۰۰ دور تکفاز موتوژن رله ای | دینام سه اسب تک خازن تبریز ایرانی

7,240,000 8%

6,660,000 تومان

الکتروموتور ۲ اسب ۱۴۰۰ دور تکفاز موتوژن رله ای | دینام دو اسب تک خازن تبریز ایرانی

6,845,000 8%

6,290,000 تومان

الکتروموتور ۲ اسب ۱۴۰۰ دور تکفاز موتوژن کلاج دار | دینام دو اسب ۱۵۰۰ دور دو خازن تبریز ایرانی

7,890,000 8%

7,250,000 تومان

الکتروموتور ۲ اسب ۳۰۰۰ دور تکفاز موتوژن کلاج دار | دینام دو اسب دو خازن تبریز ایرانی

7,405,000 8%

6,810,000 تومان

الکتروموتور 1 اسب ۳۰۰۰ دور تکفاز موتوژن رله ای | دینام یک اسب تک خازن تبریز ایرانی

5,115,000 8%

4,700,000 تومان

الکتروموتور 1 اسب ۳۰۰۰ دور تکفاز موتوژن کلاج دار | دینام یک اسب دو خازن تبریز ایرانی

5,800,000 8%

5,330,000 تومان

arrowبرگشت به بالا
whatsapp-icon