مرتب‌سازی براساس:
22 کالا
شناور کامل پروانه استیل ۱۰۰ متری ۲ اینچ ۴ اسب سه فاز تاپکس استار TOPEX STAR مدل 4SP8/18 | الکترو پمپ شناور تمام استیل ۲ اینچ ۳ فاز

21,000,000 تومان

شناور کامل ۵۲ متری ۲ اینچ ۳ اسب تکفاز تاپکس استار TOPEX STAR مدل 4SSM16/10 | الکترو پمپ شناور دو اینچ تک فاز

11,130,000 تومان

شناور کامل پروانه استیل ۵۶ متری ۲ اینچ دو اسب تکفاز تاپکس استار TOPEX STAR مدل 4SPM8/10 | الکترو پمپ شناور تمام استیل ۲ اینچ تک فاز

13,860,000 تومان

شناور کامل پروانه استیل ۱۴۴ متری ۲ اینچ ۵.۵ اسب سه فاز تاپکس استار TOPEX STAR مدل 4SP8/25 | الکترو پمپ شناور تمام استیل ۲ اینچ ۳ فاز

27,300,000 تومان

شناور کامل ۴۸ متری ۲ اینچ دو اسب تکفاز تاپکس استار TOPEX STAR مدل 4SSM12/8 | الکترو پمپ شناور دو اینچ تک فاز

8,190,000 تومان

شناور کامل ۱۴۷ متری ۲ اینچ ۴ اسب تکفاز تاپکس استار TOPEX STAR مدل 4SS8/23 | الکترو پمپ شناور ۱۵۰ متری دو اینچ تک فاز آبدهی بالا

15,100,000 تومان

شناور کامل ۱۷۶ متری ۲ اینچ ۴ اسب تکفاز تاپکس استار TOPEX STAR مدل 4SS6/26 | الکترو پمپ شناور دو اینچ تک فاز ارتفاع بالا چهار اسب ۱۸۰ متری

14,490,000 تومان

شناور کامل ۲۵۱ متری ۲ اینچ ۱۰ اسب ۳ فاز تاپکس استار TOPEX STAR مدل 4SS8/42 | الکترو پمپ شناور ۲۵۰ متری دو اینچ سه فاز

20,160,000 تومان

شناور ۷۳ متری ۲ اینچ ۳ اسب تکفاز برونل ۱۵ متر کابل 4SDM10/12-2.2(SH+T) | پمپ استیل کامل آبدهی بالا کابل بلند ۳ اسب تک فاز ( ۷۵متر )

8,280,000 تومان

شناور کامل ۱۷۷ متری ۲ اینچ ۵/۵ اسب ۳ فاز تاپکس استار TOPEX STAR مدل 4SS8/30 | الکترو پمپ شناور ۱۸۰ متری دو اینچ سه فاز

15,100,000 تومان

شناور ۶۱ متری ۲ اینچ دو اسب تکفاز برونل ۳۰ متر کابل 4SDM10/10 | پمپ استیل کامل آبدهی بالا کابل بلند ۲ اسب تک فاز ( ۶۰ متر )

8,440,000 تومان

شناور کامل ۱۴۷ متری ۲ اینچ ۴ اسب ۳ فاز تاپکس استار TOPEX STAR مدل 4SS8/23 | الکترو پمپ شناور ۱۵۰ متری دو اینچ سه فاز

12,600,000 تومان

شناور کامل ۲۸۴ متری ۲ اینچ ۷/۵ اسب ۳ فاز تاپکس استار TOPEX STAR مدل 4SS6/42 | الکترو پمپ شناور دو اینچ سه فاز ارتفاع بالا هفت و نیم اسب ۲۸۰ متری

18,160,000 تومان

شناور کامل ۱۰۷ متری ۲ اینچ ۴ اسب ۳ فاز تاپکس استار TOPEX STAR مدل 4SS10/17 | الکترو پمپ شناور ۱۱۰ متری دو اینچ سه فاز

11,970,000 تومان

شناور کامل ۱۶۶ متری ۲ اینچ ۷/۵ اسب ۳ فاز تاپکس استار TOPEX STAR مدل 4SS10/29 | الکترو پمپ شناور ۱۷۰ متری دو اینچ سه فاز

17,530,000 تومان

شناور کامل ۲۰۰ متری ۲ اینچ ۱۰ اسب ۳ فاز تاپکس استار TOPEX STAR مدل 4SS10/34 | الکترو پمپ شناور دو اینچ سه فاز

19,500,000 تومان

شناور کامل ۸۳ متری ۲ اینچ ۳ اسب سه فاز تاپکس استار TOPEX STAR مدل 4SS10/13 | الکترو پمپ شناور ۸۵ دو اینچ ۳ فاز

9,450,000 تومان

شناور کامل ۷۳ متری ۲ اینچ دو اسب ۳ فاز تاپکس استار TOPEX STAR مدل 4SS8/12 | الکترو پمپ شناور ۷۵ متری دو اینچ سه فاز

8,080,000 تومان

شناور کامل ۱۳۶ متری ۲ اینچ ۳ اسب سه فاز تاپکس استار TOPEX STAR مدل 4SS6/20 | الکترو پمپ شناور دو اینچ ۳ فاز

9,660,000 تومان

شناور کامل ۱۱۰ متری ۲ اینچ ۳ اسب سه فاز تاپکس استار TOPEX STAR مدل 4SS8/17 | الکترو پمپ شناور دو اینچ ۳ فاز

9,660,000 تومان

شناور ۴۳ متری ۲ اینچ ۱/۵ اسب تکفاز برونل ۱۵ متر کابل 4SDM10/7-1.1 | پمپ استیل کامل آبدهی بالا یک و نیم اسب تک فاز ( ۴۵ متر )

6,250,000 تومان

شناور کامل ۵۵ متری ۲ اینچ ۱/۵ اسب ۳ فاز تاپکس استار TOPEX STAR مدل 4SS8/9 | الکترو پمپ شناور دو اینچ سه فاز

6,930,000 تومان

arrowبرگشت به بالا
whatsapp-icon