مرتب‌سازی براساس:
18 کالا
لجن کش ۴۰ متری ۳ اینچ کفگرد برنجی ۳ فاز اسرار ASP.L3409/2_25 | لجنکش ارتفاع بالا

18,900,000 5%

17,950,000 تومان

لجن کش ۲۵ متری ۶ اینچ سه فاز بهار پمپ مدل WB25/6 | پمپ لجنکش ۳ فاز خروجی بالا

28,470,000 تومان

لجن کش ۴۰ متری ۶ اینچ کفگرد برنجی ۳ فاز اسرار ASP.L34016/2_25| لجنکش ارتفاع بالا

23,400,000 5%

22,200,000 تومان

لجن کش ۴۰ متری ۴ اینچ کفگرد برنجی ۳ فاز اسرار ASP.L34011/2_25 | لجنکش ارتفاع بالا

21,380,000 5%

20,300,000 تومان

لجن کش ۲۰ متری ۶ اینچ کفگرد زغالی ۳ فاز اسرار ASP.L32016/1_25

22,300,000 5%

21,180,000 تومان

لجن کش ۲۲ متری ۴ اینچ ۳ فاز ۱۰ اسب تکنو پمپ

19,600,000 5%

18,620,000 تومان

لجن کش ۲۰ متری ۳ اینچ کفگرد زغالی ۳ فاز اسرار ASP.L3209/1_25

17,250,000 5%

16,380,000 تومان

لجن کش ۲۲ متری ۳ اینچ ۳ فاز ۷/۵ اسب تکنو پمپ

17,000,000 5%

16,150,000 تومان

لجن کش ۲۰ متری ۴ اینچ کفگرد زغالی ۳ فاز اسرار ASP.L32011/1_25

20,980,000 5%

19,930,000 تومان

لجن کش ۲۵ متری ۳ اینچ سه فاز بهار پمپ مدل WB25/3| پمپ لجنکش

19,000,000 تومان

لجن کش ۲۵ متری ۲ اینچ سه فاز بهار پمپ مدل WB25/2 | پمپ لجنکش

17,650,000 تومان

لجن کش ۲۵ متری ۴ اینچ سه فاز بهار پمپ مدل WB25/4 | پمپ لجنکش

20,760,000 تومان

لجن کش ۲۵ متری ۵ اینچ سه فاز بهار پمپ مدل WB25/5 | پمپ لجنکش

27,800,000 تومان

لجنکش پنتاکس ایتالیا ۳۵ متری ۳ اینچ ۱۰ اسب سه فاز مدل DMT1000 | لجن کش آبدهی بالا

78,800,000 تومان

لجنکش پنتاکس ایتالیا ۲۳ متری ۲/۵ اینچ ۳ اسب سه فاز مدل DMT310 | لجن کش لوله ۷ ایتالیایی اصلی

41,940,000 تومان

لجنکش پنتاکس ایتالیا ۲۹ متری ۳ اینچ ۵.۵ اسب سه فاز مدل DMT560 | لجن کش سه اینچ ۳۰ متری ایتالیایی اصل

57,860,000 تومان

لجن کش ۱۶ متری ۳ اینچ ۳ فاز ۷/۵ اسب تکنو پمپناموجود لجن کش ۲۲ متری ۲ اینچ ۳ فاز ۷/۵ اسب تکنو پمپناموجود
arrowبرگشت به بالا
whatsapp-icon