مرتب‌سازی براساس:
347 کالا
شناور استیل ۱۵۰ متری ۲ اینچ تک فاز ۳ اسب ونزو Venzo 4SDM-4/21-2.2

10,610,000 5%

10,070,000 تومان

شناور کامل استیل ۱۱۹ متری ۲ اینچ استریم ۳ اسب تکفاز (4SDM6/17(IR | پمپ ارتفاع بالا ۱۲۰ متری تک فاز تنه ۴ اینچ قلمی | مدادی

8,000,000 تومان

شناور ۱۱۷ متری ۲ اینچ ۳ اسب تکفاز برونل ۳۰ متر کابل بلند 4SDM6/18 | پمپ استیل کامل ۱۲۰ متر کابل بلند تک فاز

10,400,000 تومان

شناور استیل کامل ۱۳۲ متری ۲ اینچ ۳ اسب تکفاز برونل ۳۰ متر کابل مدل 4SDM6/21 | پمپ ارتفاع بالا دو اینچ تک فاز

11,050,000 تومان

موتور تک شناور ۲ اسب تک فاز استیل استریم 4SD1500S

3,740,000 تومان

شناور استیل ۷۵ متری ۲ اینچ تک فاز ۱٫۵ اسب ونزو 100QJD612-1.1

8,440,000 5%

8,010,000 تومان

شناور کامل ۴۰ متری ۲ اینچ استریم تک فاز ۱/۵ اسب (4SDM10/6(IR | پمپ مدادی تنه باریک قلمی

5,300,000 تومان

شناور استیل کامل سی ان بی ۷۵ متری ۳ اینچ تک فاز CNB-6SDM12-40/7-2-"3 | پمپ مدادی ۳ اینچ تکفاز ارتفاع بالا

18,150,000 5%

17,200,000 تومان

شناور کامل استیل ۱۶۰ متری ۱/۴_۱ اینچ (لوله۴ سانت) ۳ اسب تکفاز استریم 4SDM4/24(IR)

7,600,000 تومان

شناور استیل ۱۴۰ متری ۳ اینچ سه فاز ۷٫۵ اسب شیمجه مدل 6SE10/10T

38,300,000 5%

36,380,000 تومان

شناور کامل استیل ۱۲۰ متری ۲ اینچ آبدهی بالا استریم ۵/۵ اسب ۳ فاز (4SDM10/20(IR

11,000,000 تومان

شناور ۲۰۰ متری ۱/۴_۱ اینچ ۳ اسب تکفاز برونل ۳۰ متر کابل بلند 4SDM4/25-2.2 | پمپ استیل کامل کابل بلند تک فاز

9,770,000 تومان

پمپ شناور کامل ۴۵ متری ۳ اینچ اسپیکو تکفاز مدل SO-3-3-1-SS |‌ شناور بدنه چدن

35,300,000 تومان

شناور استیل ۱۹۶ متری ۳ اینچ سه فاز ۱۰ اسب شیمجه مدل 6SE10/14T

43,100,000 5%

40,900,000 تومان

شناور استیل ۱۳۰ متری ۲ اینچ تک فاز ۳ اسب ونزو 100QJD621-2.2

11,560,000 5%

10,980,000 تومان

شناور استیل ۲۳۲ متری ۲ اینچ سه فاز ۷٫۵ اسب شیمجه مدل 4SG8/38

27,400,000 5%

26,000,000 تومان

شناور استیل ۲۵۳ متری ۲ اینچ سه فاز ۱۰ اسب شیمجه مدل 4SG8/42

32,750,000 5%

31,100,000 تومان

شناور استیل ۱۱۸ متری ۲ اینچ تک فاز ۳ اسب شیمجه مدل 4SGM8/18

14,950,000 5%

14,200,000 تومان

پمپ تک شناور ۱۰۲ متری 1/4-1 اینچ استریم 4SDM4/14(IR)

2,160,000 تومان

شناور استیل کامل ۱۱۲ متری ۲ اینچ آبدهی بالا ۴ اسب تکفاز الین مدل ۱۰/۱۸ | پمپ ارتفاع بالا تک فاز ۳ کیلووات ( ۱۱۰ متری )

11,750,000 تومان

موتور تک شناور ۳ اسب سه فاز استیل استریم 4SD2200T

4,120,000 تومان

شناور استیل ۴۲ متری ۱ اینچ تک فاز ۰٫۵ اسب شیمجه مدل 3SEM2.5/10

6,100,000 5%

5,790,000 تومان

شناور استیل ۱۷۰ متری ۲ اینچ تک فاز ۳ اسب ونزو 4SDM-4/24-2.2

12,200,000 9%

11,000,000 تومان

موتور تک شناور ۵/۵ اسب سه فاز استیل استریم 4SD4000T

6,900,000 تومان

شناور استیل ۷۷ متری ۲ اینچ تک فاز ۲ اسب شیمجه مدل 4SGM8/12

11,850,000 5%

11,250,000 تومان

شناور ۱۱۲ متری ۲ اینچ ۳ اسب تکفاز برونل ۳۰ متر کابل 4SDM8/18 | پمپ استیل کامل آبدهی بالا کابل بلند تک فاز ( ۱۱۰ متر )

11,000,000 تومان

موتور تک شناور ۱/۵ اسب تک فاز استیل استریم 4SD1100S

3,120,000 تومان

شناور استیل ۱۸۷ متری ۲ اینچ سه فاز ۵٫۵ اسب شیمجه مدل 4SG8/30

20,150,000 5%

19,100,000 تومان

شناور استیل کامل لوما ۲۱۸ متری ۱/۴_۱ اینچ ۳ اسب تکفاز LOMA مدل ۴۳۰-۱۰۰ | پمپ ارتفاع بالا

12,000,000 تومان

موتور تک شناور ۷/۵ اسب سه فاز استیل استریم 4SD5500T

8,530,000 تومان

شناور کامل ۶۰ متری ۲ اینچ اسپیکو تکفاز مدل SO-2-4-1-SS | شناور بدنه چدن

36,300,000 تومان

شناور کامل استیل ۸۵ متری ۲ اینچ ۳ اسب تک فاز موتور استریم ، پمپ برونل | پمپ آبدهی بالا تنه باریک ۴ اینچ مدادی قلمی تکفاز ۸۰ متری

8,300,000 تومان

موتور تک شناور ۳ اسب تک فاز استیل استریم 4SD2200S

4,650,000 تومان

شناور ۱۴۴ متری ۱/۴_۱ اینچ ۲ اسب تکفاز برونل ۳۰ متر کابل بلند 4SDM4/18-1.5 | پمپ استیل کامل کابل بلند تک فاز

9,400,000 تومان

موتور تک شناور ۱۰ اسب سه فاز استیل استریم 4SD7500T

10,180,000 تومان

شناور استیل ۸۵ متری ۳ اینچ سه فاز ۷٫۵ اسب شیمجه مدل 6SE18/6T

36,000,000 5%

34,200,000 تومان

شناور استیل ۴۶ متری ۲ اینچ تک فاز ۱ اسب شیمجه مدل 4SGM8/7

8,700,000 5%

8,260,000 تومان

شناور کامل ۴۵ متری ۲ اینچ اسپیکو تکفاز مدل SO-2-3-1-SS | شناور بدنه چدن

32,600,000 تومان

پمپ شناور کامل ۷۲ متری ۳ اینچ اسپیکو سه فاز مدل SO-3-5-3-SS |‌ شناور بدنه چدن

43,400,000 تومان

شناور استیل کامل لوما ۱۸۸ متری ۲ اینچ ۷/۵ اسب سه فاز LOMA مدل ۱۰۳۲-۱۰۰ | پمپ ارتفاع بالا

23,300,000 10%

20,970,000 تومان

شناور استیل ۱۳۳ متری ۱/۴_۱ اینچ تک فاز ۲ اسب شیمجه مدل 4SPM4/18

11,300,000 5%

10,700,000 تومان

پمپ تک شناور ۷۳ متری 1/4-1 اینچ استریم 4SDM4/10(IR)

1,790,000 تومان

شناور استیل کامل سی ان بی ۷۰ متری ۱/۴_۱ اینچ تک فاز CNB-4SDM3/10-0/75 (70M) "1_1/4 | پمپ مدادی یک و یک چهارم اینچ تکفاز

6,990,000 5%

6,640,000 تومان

شناور استیل ۷۴ متری ۱/۴_۱ اینچ تک فاز ۱ اسب شیمجه مدل 4SPM4/10

8,100,000 5%

7,690,000 تومان

موتور تک شناور ۲ اسب سه فاز استیل استریم 4SD1500T

3,310,000 تومان

شناور استیل ۱۰۴ متری ۱/۴_۱ اینچ تک فاز ۱٫۵ اسب شیمجه مدل 4SPM4/14

9,300,000 5%

8,800,000 تومان

شناور استیل ۴۳ متری ۲ اینچ تک فاز ۰٫۷۵ اسب ونزو 100QJD-607-0.55

6,950,000 5%

6,600,000 تومان

پمپ تک شناور ۱۲۰ متری ۲ اینچ استریم 4SDM10/20(IR)

3,120,000 تومان

شناور استیل ۱۷۸ متری ۱/۴_۱ اینچ تک فاز ۳ اسب شیمجه مدل 4SPM4/24

14,550,000 5%

13,800,000 تومان

شناور استیل کامل سی ان بی ۴۹ متری ۲ اینچ تک فاز CNB-4SDM10/8-1.1-(49M)-"2 | پمپ مدادی دو اینچ ۵۰ متری تکفاز

9,760,000 5%

9,270,000 تومان

شناور استیل ۴۵ متری ۱/۴_۱ اینچ تک فاز ۰٫۷۵ اسب ونزو 100QJD-406-0.55

6,900,000 5%

6,550,000 تومان

شناور استیل کامل سی ان بی ۱۸۰ متری ۱/۴_۱ اینچ تک فاز CNB-4SDM3/26-2.2 (180M) "1_1/4 | پمپ مدادی یک و یک چهارم اینچ 180 متری تکفاز ارتفاع بالا

10,680,000 5%

10,140,000 تومان

پمپ شناور کامل ۴۵ متری ۳ اینچ اسپیکو سه فاز مدل SO-3-3-3-SS |‌ شناور بدنه چدن

35,500,000 تومان

شناور استیل ۶۲ متری ۱ اینچ تک فاز ۰٫۷۵ اسب شیمجه مدل 3SEM2.5/15

7,100,000 5%

6,740,000 تومان

موتور تک شناور ۱/۵ اسب سه فاز استیل استریم 4SD1100T

2,890,000 تومان

شناور کامل استیل ۱۱۹ متری ۲ اینچ استریم ۳ اسب سه فاز (4SDM6/17(IR | پمپ ارتفاع بالا ۱۲۰ متری تنه ۴ اینچ

7,500,000 تومان

شناور کامل ۱۴۰ متری ۲ اینچ استریم ۳ اسب تکفاز (4SDM6/20(IR | پمپ ارتفاع بالا تک فاز دو اینچ چینی

7,450,000 تومان

شناور استیل ۹۳ متری ۱ اینچ تک فاز ۱ اسب شیمجه مدل 3SEM2.5/20

8,000,000 5%

7,600,000 تومان

شناور کامل ۷۴ متری ۲ اینچ ۱/۵ اسب تکفاز تاپکس استار TOPEX STAR مدل 4SSM6/11 | الکترو پمپ شناور دو اینچ تک فاز

7,190,000 تومان

شناور کامل استیل ۱۶۰ متری ۱/۴_۱ اینچ استریم ۳ اسب سه فاز 4SDM4/24(IR) | پمپ ارتفاع بالا تنه ۴ اینچ

7,070,000 تومان

پمپ شناور کامل تمام استیل ۲۱۱ متری ۱/۴_۱ اینچ سه فاز اس پی سی مدل SPC-4SP5-33A | شناور پروانه استیل ارتفاع بالا ۳ فاز چینی درجه یک

26,500,000 تومان

شناور استیل ۱۰۵ متری ۱/۴_۱ اینچ تک فاز ۲ اسب ونزو 100QJD414-1.5

9,560,000 5%

9,080,000 تومان

پمپ تک شناور ۱۹۰ متری 1/4-1 اینچ استریم 4SDM4/28(IR)

3,230,000 تومان

شناور کامل پروانه استیل ۱۰۰ متری ۲ اینچ ۴ اسب سه فاز تاپکس استار TOPEX STAR مدل 4SP8/18 | الکترو پمپ شناور تمام استیل ۲ اینچ ۳ فاز

21,000,000 تومان

موتور تک شناور ۴ اسب سه فاز استیل استریم 4SD3000T

5,770,000 تومان

الکترو پمپ شناور استیل کامل اس پی سی ۱۴۱ متری ۱/۴_۱ اینچ تکفاز مدل SPC-4SPM2-23A | شناور پروانه استیل چینی درجه یک تک فاز

16,770,000 تومان

شناور ۱۹۲ متری ۱/۴_۱ اینچ ۳ اسب تکفاز برونل ۳۰ متر کابل بلند 4SDM4/24-2.2 | پمپ استیل کامل کابل بلند تک فاز

9,500,000 تومان

پمپ شناور کامل اس پی سی ۱۵۸ متری ۱/۴_۱ اینچ تکفاز مدل SPC-4SPM3-25A | شناور ارتفاع بالا تک فاز

19,230,000 تومان

شناور کامل ۹۰ متری ۲ اینچ اسپیکو سه فاز مدل SO-2-6-3-SS | شناور بدنه چدن

43,400,000 تومان

شناور استیل کامل سی ان بی ۱۳۶ متری ۲ اینچ تک فاز CNB-4SDM6/21/2.2-(136M)-"2 | پمپ مدادی دو اینچ ۱۴۰ متری ارتفاع بالا تکفاز

13,090,000 5%

12,400,000 تومان

شناور استیل کامل سی ان بی ۱۱۲ متری ۱/۴_۱ اینچ تک فاز CNB-4SDM3/14-1.1 (112M) "1_1/4 | پمپ مدادی یک و یک چهارم اینچ ۱۲۰ متری تکفاز ارتفاع بالا

7,810,000 5%

7,400,000 تومان

شناور استیل ۷۵ متری ۱/۴_۱ اینچ تک فاز ۱٫۵ اسب ونزو 100QJD410-1.1

8,210,000 5%

7,790,000 تومان

پمپ شناور کامل ۵۸ متری ۳ اینچ اسپیکو سه فاز مدل SO-3-4-3-SS |‌ شناور بدنه چدن

39,100,000 تومان

موتور تک شناور ۱۰ اسب سه فاز استیل تاپکس استار TOPEX STAR

14,700,000 تومان

شناور کامل ۵۲ متری ۲ اینچ ۳ اسب تکفاز تاپکس استار TOPEX STAR مدل 4SSM16/10 | الکترو پمپ شناور دو اینچ تک فاز

11,130,000 تومان

شناور استیل کامل سی ان بی ۱۴۴ متری ۱/۴_۱ اینچ تک فاز CNB-4SDM3/18-1.5 (144M) "1_1/4 | پمپ مدادی یک و یک چهارم اینچ 145 متری تکفاز ارتفاع بالا

9,430,000 5%

8,950,000 تومان

شناور کامل استیل ۱۳۴ متری ۲ اینچ آبدهی بالا استریم ۵/۵ اسب ۳ فاز | پمپ چاه قلمی مدادی تنه باریک ارتفاع بالا ۱۳۰ متری

12,000,000 16%

10,000,000 تومان

شناور کامل ۱۷۶ متری ۲ اینچ ۴ اسب تکفاز تاپکس استار TOPEX STAR مدل 4SS6/26 | الکترو پمپ شناور دو اینچ تک فاز ارتفاع بالا چهار اسب ۱۸۰ متری

14,490,000 تومان

شناور کامل استیل استریم ۱۰۳ متری ۲ اینچ ۴ اسب ۳ فاز مدل 4SDM10/17 | پمپ تنه باریک قلمی مدادی دو اینچ ۱۰۰ متری سه فاز آبدهی بالا

9,500,000 تومان

شناور کامل ۲۲۴ متری ۱/۴_۱ اینچ ۴ اسب تکفاز تاپکس استار TOPEX STAR مدل 4SSM4/32 | الکترو پمپ شناور ۲۲۰ _ ۲۳۰ متری یک و یک چهارم ( یک و ربع ) اینچ ۳ کیلووات چهار اسب تک فاز ارتفاع بالا

14,490,000 تومان

شناور کامل ۷۵ متری ۲ اینچ اسپیکو سه فاز مدل SO-2-5-3-SS | شناور بدنه چدن

39,700,000 تومان

شناور کامل ۱۰۵ متری ۲ اینچ اسپیکو سه فاز مدل SO-2-7-3-SS | شناور بدنه چدن

46,800,000 تومان

شناور کفکش ۵۲ متری ۲ اینچ ۳ اسب برونل تکفاز خروجی بالا مدل QD10-52/4-1.5 | کف کش کمرکش بدنه چدن تنه باریک دو اینچ

7,650,000 تومان

شناور استیل کامل سی ان بی ۹۸ متری ۲ اینچ تک فاز CNB-4SDM6/15-1.5-(98M)-"2 | پمپ مدادی دو اینچ ۱۰۰ متری تکفاز

9,760,000 5%

9,270,000 تومان

شناور ۱۱۷ متری ۲ اینچ ۳ اسب تکفاز برونل ۲ متر کابل 4SDM6/18 | پمپ استیل کامل ۱۲۰ متر تک فاز

8,180,000 تومان

شناور کامل استیل ۱۳۱ متری 1/4-1 اینچ استریم ۲ اسب سه فاز 4SDM4/18(IR) | پمپ ارتفاع بالا ۱۳۰ متری تنه ۴ اینچ

5,770,000 تومان

شناور کفکش ۵۲ متری ۱/۵ اینچ ۳ اسب اسپینا تکفاز خروجی بالا مدل QD10-52/4-2.2 | کف کش کمرکش بدنه چدن تنه باریک یک و نیم اینچ

6,820,000 تومان

شناور کامل ۴۲ متری ۲ اینچ ۱/۵ اسب تکفاز تاپکس استار TOPEX STAR مدل 4SSM10/7 | الکترو پمپ شناور دو اینچ تک فاز

7,030,000 تومان

شناور کامل ۶۰ متری ۲ اینچ اسپیکو سه فاز مدل SO-2-4-3-SS | شناور بدنه چدن

36,400,000 تومان

پمپ شناور کامل ۳۰ متری ۳ اینچ اسپیکو تکفاز مدل SO-3-2-1-SS |‌ شناور بدنه چدن

31,800,000 تومان

شناور کامل ۱۱۰ متری ۲ اینچ ۳ اسب تکفاز تاپکس استار TOPEX STAR مدل 4SSM8/17 | الکترو پمپ شناور دو اینچ تک فاز

10,800,000 تومان

پمپ تک شناور ۱۴۰ متری ۲ اینچ استریم 4SDM6/20(IR)

2,790,000 تومان

پمپ تک شناور ۱۳۰ متری 1/4-1 اینچ استریم 4SDM4/18(IR)

2,460,000 تومان

شناور کامل ۸۳ متری ۲ اینچ ۳ اسب تکفاز تاپکس استار TOPEX STAR مدل 4SSM10/13 | الکترو پمپ شناور دو اینچ تک فاز

10,700,000 تومان

شناور کامل ۳۰ متری ۲ اینچ اسپیکو تکفاز مدل SO-2-2-1-SS | شناور بدنه چدن

26,600,000 تومان

شناور کامل استیل ۱۱۶ متری 1/4-1 اینچ استریم ۲ اسب سه فاز 4SDM4/16(IR) | پمپ ارتفاع بالا ۱۱۵ متری تنه ۴ اینچ

5,640,000 تومان

شناور کامل استیل استریم ۱۷۵ متری ۱/۴_۱ اینچ ۳ اسب تک فاز | پمپ ارتفاع بالا تنه باریک قلمی مدادی ۱.۲۵ یک و ربع اینچ ۱۸۰ متری تکفاز

7,900,000 تومان

شناور کامل استیل ۱۹۰ متری ۱/۴_۱ اینچ استریم ۴ اسب سه فاز 4SDM4/28(IR) | پمپ ارتفاع بالا تنه ۴ اینچ

9,000,000 تومان

پمپ شناور کامل ۳۰ متری ۳ اینچ اسپیکو سه فاز مدل SO-3-2-3-SS |‌ شناور بدنه چدن

33,200,000 تومان

شناور تنه استیل ۲۰۰ متری ۳ اینچ ۱۵ اسب سه فاز تاپکس استار TOPEX STAR مدل 6SR 18/15 | الکترو پمپ شناور تنه استیل ارتفاع بالا سه اینچ ۳ فاز

37,800,000 تومان

نمایش
محصول
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
arrowبرگشت به بالا
whatsapp-icon