مرتب‌سازی براساس:
97 کالا
شناور ۱۱۷ متری ۲ اینچ ۳ اسب تکفاز برونل ۳۰ متر کابل بلند 4SDM6/18 | پمپ استیل کامل ۱۲۰ متر کابل بلند تک فاز

10,400,000 تومان

شناور استیل کامل ۱۳۲ متری ۲ اینچ ۳ اسب تکفاز برونل ۳۰ متر کابل مدل 4SDM6/21 | پمپ ارتفاع بالا دو اینچ تک فاز

11,050,000 تومان

لجن کش ۲۸ متری ۲ اینچ دو اسب برونل تنه استیل فلوتردار VD1500F | پمپ لجنکش ارتفاع بالا تکفاز

6,700,000 تومان

شناور ۲۰۰ متری ۱/۴_۱ اینچ ۳ اسب تکفاز برونل ۳۰ متر کابل بلند 4SDM4/25-2.2 | پمپ استیل کامل کابل بلند تک فاز

9,770,000 تومان

پمپ کف کش ۵۲ متری ۲ اینچ ۳ اسب برونل فلوتردار بدنه استیل SPA6-52/4 | کفکش ۵۰ متری سه اسب ۴ پروانه تکفاز

7,130,000 تومان

موتور پمپ نفت و بنزین ۳ اینچ برونل طرح هندا BL30K-H

5,680,000 تومان

موتور برق ۳ فاز ۶ کیلو وات استارتی بنزینی برونل BR8500E

28,650,000 تومان

پمپ ۲ اسب ۲ اینچ برونل طرح سایر 2DK_20B

5,040,000 تومان

شناور ۱۱۲ متری ۲ اینچ ۳ اسب تکفاز برونل ۳۰ متر کابل 4SDM8/18 | پمپ استیل کامل آبدهی بالا کابل بلند تک فاز ( ۱۱۰ متر )

11,000,000 تومان

شناور ۱۴۴ متری ۱/۴_۱ اینچ ۲ اسب تکفاز برونل ۳۰ متر کابل بلند 4SDM4/18-1.5 | پمپ استیل کامل کابل بلند تک فاز

9,400,000 تومان

پمپ کف کش ۴۲ متری ۲ اینچ دو اسب برونل فلوتردار بدنه استیل SPA6-42/3 | کفکش دو اینچ ۲ اسب تکفاز

6,040,000 تومان

شناور ۱۹۲ متری ۱/۴_۱ اینچ ۳ اسب تکفاز برونل ۳۰ متر کابل بلند 4SDM4/24-2.2 | پمپ استیل کامل کابل بلند تک فاز

9,500,000 تومان

لجن کش ۱۸ متری ۲ اینچ ۱/۵ اسب فلوتر دار برونل تنه استیل V1100F

5,790,000 تومان

شناور کفکش ۵۲ متری ۲ اینچ ۳ اسب برونل تکفاز خروجی بالا مدل QD10-52/4-1.5 | کف کش کمرکش بدنه چدن تنه باریک دو اینچ

7,650,000 تومان

شناور ۱۱۷ متری ۲ اینچ ۳ اسب تکفاز برونل ۲ متر کابل 4SDM6/18 | پمپ استیل کامل ۱۲۰ متر تک فاز

8,180,000 تومان

پمپ کف کش ۵۲ متری ۲ اینچ ۲/۵ اسب برونل فلوتردار تنه استیل SPA6-52/4 | کفکش ۵۰ متری دو و نیم اسب ۴ پروانه تکفاز

6,820,000 تومان

پمپ تک شناور ۸۶ متری ۲ اینچ ۳ اسب تکفاز برونل 4SDM10/14

2,700,000 تومان

پمپ کف کش ۳۲ متری ۲ اینچ ۱/۵ اسب برونل فلوتردار تنه استیل SPA6-32/2 | کفکش ۳۵ متری ۲ پروانه تکفاز

5,480,000 تومان

شناور ۸۶ متری ۲ اینچ ۳ اسب تکفاز برونل ۱۵ متر کابل 4SDM10/14 | پمپ استیل کامل آبدهی بالا کابل بلند سه اسب تک فاز ( ۸۵ متر )

9,000,000 تومان

شناور کفکش ۴۳ متری ۲ اینچ ۲ اسب برونل تکفاز خروجی بالا مدل QD1043/3-1.5 | کف کش کمرکش بدنه چدن تنه باریک دو اینچ

6,820,000 تومان

کف کش ۴۰ متری ۱ اینچ ۱/۵ اسب فلوتردار برونل QDX1.5-40-1.1F

3,660,000 تومان

شناور کفکش ۳۰ متری ۲ اینچ ۱/۵ اسب برونل تکفاز خروجی بالا مدل QD10-30/2-1.1 | کف کش کمرکش بدنه چدن تنه باریک دو اینچ

6,100,000 تومان

پمپ کف کش ۱۶ متری ۲ اینچ برونل فلوتردار QDX10-16-0.75F | کفکش ۱۵ متری دو اینچ تکفاز

3,100,000 تومان

شناور ۴۹ متری ۲ اینچ دو اسب تکفاز برونل ۱۵ متر کابل 4SDM10/8-1.5(SH+T) | پمپ استیل کامل آبدهی بالا کابل بلند ۲ اسب تک فاز ( ۵۰ متر )

7,000,000 تومان

پمپ تک شناور ۴۹ متری ۲ اینچ دو اسب تکفاز برونل 4SDM10/8

2,080,000 تومان

پمپ کف کش ۱۲ متری ۱ اینچ برونل فلوتردار QDX1.5-12-0.25F | کفکش ۱۵ متری تکفاز

1,800,000 تومان

کف کش ۳۲ متری ۱ اینچ برونل فلوتردار QDX1.5-32-0.75F

3,100,000 تومان

پمپ تک شناور ۸۰ متری 1/4-1 اینچ ۱ اسب تکفاز برونل 4SDM4/10

2,070,000 تومان

پمپ تک شناور ۳۷ متری ۲ اینچ ۱/۵ اسب تکفاز برونل 4SDM10/6

1,920,000 تومان

شناور ۳۷ متری ۲ اینچ ۱/۵ اسب تکفاز برونل ۱۵ متر کابل 4SDM10/6-1.1( SH+T) | پمپ استیل کامل آبدهی بالا یک و نیم اسب تک فاز ( ۳۵ متر )

6,050,000 تومان

شناور ۷۳ متری ۲ اینچ ۳ اسب تکفاز برونل ۱۵ متر کابل 4SDM10/12-2.2(SH+T) | پمپ استیل کامل آبدهی بالا کابل بلند ۳ اسب تک فاز ( ۷۵متر )

8,280,000 تومان

پمپ تک شناور ۷۳ متری ۲ اینچ ۳ اسب تکفاز برونل 4SDM10/12

2,500,000 تومان

پمپ تک شناور ۶۱ متری ۲ اینچ دو اسب تکفاز برونل 4SDM10/10

2,230,000 تومان

پمپ تک شناور ۱۹۲ متری 1/4-1 اینچ ۳ اسب تکفاز برونل 4SDM4/24

3,080,000 تومان

شناور ۴۳ متری ۲ اینچ ۱/۵ اسب تکفاز برونل ۳۰ متر کابل 4SDM10/7 | پمپ استیل کامل آبدهی بالا کابل بلند یک و نیم اسب تک فاز ( ۴۵ متر )

6,800,000 تومان

شناور ۸۶ متری ۲ اینچ ۳ اسب تکفاز برونل ۳۰ متر کابل 4SDM10/14 | پمپ استیل کامل آبدهی بالا کابل بلند سه اسب تک فاز ( ۸۵ متر )

9,770,000 تومان

شناور ۶۱ متری ۲ اینچ دو اسب تکفاز برونل ۳۰ متر کابل 4SDM10/10 | پمپ استیل کامل آبدهی بالا کابل بلند ۲ اسب تک فاز ( ۶۰ متر )

8,440,000 تومان

شناور ۴۹ متری ۲ اینچ دو اسب تکفاز برونل ۳۰ متر کابل 4SDM10/8 | پمپ استیل کامل آبدهی بالا کابل بلند ۲ اسب تک فاز ( ۵۰ متر )

7,900,000 تومان

پمپ تک شناور ۱۳۶ متری 1/4-1 اینچ ۲ اسب تکفاز برونل 4SDM4/17

2,620,000 تومان

شناور ۱۰۳ متری ۲ اینچ ۴ اسب ۳ فاز برونل ۱۵ متر کابل 4SD10/17 | پمپ استیل کامل آبدهی بالا کابل بلند چهار اسب سه فاز ( ۱۰۰ متری )

12,650,000 تومان

شناور ۱۱۲ متری ۲ اینچ ۳ اسب تکفاز برونل ۲ متر کابل 4SDM8/18 | پمپ استیل کامل آبدهی بالا تک فاز ( ۱۱۰ متر )

9,000,000 تومان

پمپ تک شناور ۴۳ متری ۲ اینچ ۱/۵ اسب تکفاز برونل 4SDM10/7

2,000,000 تومان

شناور ۷۳ متری ۲ اینچ ۳ اسب سه فاز برونل ۱۵ متر کابل 4SD10/12 | پمپ استیل کامل آبدهی بالا کابل بلند سه اسب ۳ فاز ( ۷۵متر )

10,300,000 تومان

شناور ۱۱۲ متری ۱/۴_۱ اینچ ۱/۵ اسب تکفاز برونل ۱۵ متر کابل بلند 4SDM4/14-1.1 | پمپ شناور استیل کامل ۱.۲۵ اینچ کابل بلند تک فاز ۱۱۰ متری

7,000,000 تومان

شناور ۸۰ متری ۱/۴_۱ اینچ ۱ اسب تکفاز برونل ۱۵ متر کابل بلند 4SDM4/10-0.75 | پمپ استیل کامل ۱.۲۵ اینچ کابل بلند تک فاز

6,050,000 تومان

شناور ۶۱ متری ۲ اینچ دو اسب تکفاز برونل ۱۵ متر کابل 4SDM10/10-1.5 | پمپ استیل کامل آبدهی بالا کابل بلند ۲ اسب تک فاز ( ۶۰ متر )

7,550,000 تومان

موتور تک شناور ۳ اسب سه فاز استیل برونل 4SD2200T | موتور تک سه اسب ۳ فاز

7,330,000 تومان

پمپ تک شناور ۱۴۴ متری 1/4-1 اینچ ۲ اسب تکفاز برونل 4SDM4/18

2,760,000 تومان

شناور ۱۱۰ متری ۲ اینچ ۴ اسب ۳ فاز برونل ۱۵ متر کابل 4SD10/18 | پمپ استیل کامل آبدهی بالا کابل بلند چهار اسب سه فاز

13,380,000 تومان

شناور ۷۳ متری ۲ اینچ ۳ اسب تکفاز برونل ۳۰ متر کابل 4SDM10/12 | پمپ استیل کامل آبدهی بالا کابل بلند سه اسب تک فاز ( ۷۵ متر )

9,240,000 تومان

شناور استیل کامل ۱۳۲ متری ۲ اینچ ۳ اسب تکفاز برونل ۱۵ متر کابل مدل 4SDM6/21 | پمپ ارتفاع بالا دو اینچ تک فاز

9,880,000 تومان

پمپ تک شناور ۱۰۴ متری 1/4-1 اینچ ۱/۵ اسب تکفاز برونل 4SDM4/13

2,280,000 تومان

شناور ۱۹۲ متری ۱/۴_۱ اینچ ۳ اسب تکفاز برونل ۲ متر کابل 4SDM4/24-2.2 | پمپ استیل کامل ۱.۲۵ اینچ تک فاز

8,380,000 تومان

شناور استیل کامل ۱۳۲ متری ۲ اینچ ۳ اسب تکفاز برونل ۲ متر کابل مدل 4SDM6/21 | پمپ ارتفاع بالا دو اینچ تک فاز

8,900,000 تومان

شناور ۸۵ متری ۲ اینچ ۳ اسب سه فاز برونل ۱۵ متر کابل 4SD10/14 | پمپ استیل کامل آبدهی بالا کابل بلند سه اسب ۳ فاز

10,940,000 تومان

پمپ تک شناور ۱۱۲ متری 1/4-1 اینچ ۱/۵ اسب تکفاز برونل 4SDM4/14

2,330,000 تومان

موتور تک شناور 2 اسب 3 فاز استیل برونل 4SD1500T | موتور تک دو اسب سه فاز

4,780,000 تومان

شناور ۱۱۷ متری ۲ اینچ ۳ اسب تکفاز برونل ۱۵ متر کابل 4SDM6/18 | پمپ استیل کامل ۱۲۰ متر تک فاز

9,240,000 تومان

شناور ۱۰۴ متری ۱/۴_۱ اینچ ۱/۵ اسب تکفاز برونل ۱۵ متر کابل بلند 4SDM4/13-1.1 | پمپ استیل کامل ۱.۲۵ اینچ کابل بلند تک فاز

6,260,000 تومان

شناور ۱۱۲ متری ۱/۴_۱ اینچ ۱/۵ اسب تکفاز برونل ۳۰ متر کابل بلند 4SDM4/14-1.1 | پمپ استیل کامل ۱.۲۵ اینچ کابل بلند تک فاز ( ۱۱۰ متری )

8,440,000 تومان

شناور ۴۳ متری ۲ اینچ ۱/۵ اسب تکفاز برونل ۱۵ متر کابل 4SDM10/7-1.1 | پمپ استیل کامل آبدهی بالا یک و نیم اسب تک فاز ( ۴۵ متر )

6,250,000 تومان

شناور ۱۳۶ متری ۱/۴_۱ اینچ ۲ اسب تکفاز برونل ۲ متر کابل 4SDM4/17-1.5 | پمپ استیل کامل ۱.۲۵ اینچ تک فاز

6,940,000 تومان

موتور تک شناور ۲ اسب تکفاز استیل برونل 4SDM1500S | موتور تک دو اسب تک فاز

4,780,000 تومان

شناور ۷۲ متری ۱/۴_۱ اینچ ۱ اسب تکفاز برونل ۱۵ متر کابل بلند 4SDM4/9-0.75 | پمپ استیل کامل ۱.۲۵ اینچ کابل بلند تک فاز

5,950,000 تومان

شناور ۳۱ متری ۲ اینچ ۱ اسب تکفاز برونل ۳۰ متر کابل 4SDM10/5 | پمپ استیل کامل آبدهی بالا کابل بلند یک اسب تک فاز ( ۳۰ متر )

6,480,000 تومان

شناور ۲۰۰ متری ۱/۴_۱ اینچ ۳ اسب تکفاز برونل ۱۵ متر کابل بلند 4SDM4/25-2.2(SH+T) | پمپ استیل کامل ۱.۲۵ اینچ کابل بلند تک فاز

9,450,000 تومان

پمپ تک شناور ۷۲ متری 1/4-1 اینچ ۱ اسب تکفاز برونل 4SDM4/9

2,010,000 تومان

شناور ۷۲ متری ۱/۴_۱ اینچ ۱ اسب تکفاز برونل ۳۰ متر کابل بلند 4SDM4/9-0.75 | پمپ استیل کامل ۱.۲۵ اینچ کابل بلند تک فاز ( ۷۰ متری )

6,580,000 تومان

شناور ۱۱۲ متری ۲ اینچ ۳ اسب تکفاز برونل ۱۵ متر کابل 4SDM8/18 | پمپ استیل کامل آبدهی بالا کابل بلند تک فاز ( ۱۱۰ متر )

9,980,000 تومان

شناور ۱۳۶ متری ۱/۴_۱ اینچ ۲ اسب تکفاز برونل ۳۰ متر کابل بلند 4SDM4/17-1.5 | پمپ استیل کامل ۱.۲۵ اینچ کابل بلند تک فاز ( ۱۴۰ متری )

9,250,000 تومان

موتور تک شناور 1/5 اسب تکفاز استیل برونل 4SDM1100S | موتور تک یک و نیم اسب تک فاز

4,250,000 تومان

شناور ۱۳۶ متری ۱/۴_۱ اینچ ۲ اسب تکفاز برونل ۱۵ متر کابل بلند 4SDM4/17-1.5(SH+T) | پمپ استیل کامل ۱.۲۵ اینچ کابل بلند تک فاز

7,540,000 تومان

شناور ۷۲ متری ۱/۴_۱ اینچ ۱ اسب تکفاز برونل ۲ متر کابل 4SDM4/9-0.75 | پمپ استیل کامل ۱.۲۵ اینچ تک فاز

5,380,000 تومان

لجن کش برونل 23 متری 3 اینچ سه اسب فلوتردار تنه استیل کاتردار مدل VD2200F | پمپ لجنکش ارتفاع بالا تکفاز

8,200,000 تومان

شناور ۸۰ متری ۱/۴_۱ اینچ ۱ اسب تکفاز برونل ۳۰ متر کابل بلند 4SDM4/10-0.75 | پمپ استیل کامل ۱.۲۵ اینچ کابل بلند تک فاز

6,800,000 تومان

موتور تک شناور 1/5 اسب 3 قاز استیل برونل 4SD1100T | موتور تک یک و نیم اسب سه فاز

4,250,000 تومان

شناور ۱۰۴ متری ۱/۴_۱ اینچ ۱/۵ اسب تکفاز برونل ۳۰ متر کابل بلند 4SDM4/13-1.1 | پمپ استیل کامل ۱.۲۵ اینچ کابل بلند تک فاز ( ۱۰۵ متری )

7,900,000 تومان

موتور تک شناور ۱ اسب تکفاز استیل برونل 4SDM750S | موتور تک یک اسب تک فاز

4,030,000 تومان

موتور تک شناور ۱/۵ اسب تکفاز استیل برونل 4SDM1100S | موتور تک یک و نیم اسب تک فاز

4,250,000 تومان

شناور ۱۹۲ متری ۱/۴_۱ اینچ ۳ اسب تکفاز برونل ۱۵ متر کابل بلند 4SDM4/24-2.2 | پمپ استیل کامل ۱.۲۵ اینچ کابل بلند تک فاز

9,000,000 تومان

موتور برق ۷ کیلو وات ۳ فاز استارتی بنزینی برونل BR9500Eناموجود موتور برق ۳ فاز ۵ کیلو وات استارتی بنزینی برونل BR7500E کپیناموجود پمپ آب نما ۳ متری ۵۰ وات برونل مدل BL-7605-50W | کفکش آبنما کوچکناموجود لجن کش ۲۲ متری ۲ اینچ ۱/۵ اسب فلوتر دار تنه استیل برونل V1100Fناموجود پمپ کفکش ۳۰ متری دو اینچ بدنه استیل فلوتر دار برونلناموجود موتور پمپ نفت و بنزین ۲ اینچ برونلناموجود پمپ آب نما ۲٫۵ متری ۴۵ وات برونل مدل BL-7605-45W | کفکش آبنما کوچکناموجود اره موتوری ۳۰ سانت ۵۸ سی سی برونل | اره زنجیری بنزینیناموجود پمپ آب نما ۳٫۵ متری ۶۰ وات برونل مدل BL-7605-60W | کفکش آبنما کوچکناموجود لجن کش ۱۷ متری ۳ اینچ سه اسب فلوتر دار برونل تک فاز تنه استیل V2200F | پمپ لجنکش ارتفاع بالا و آبدهی بالا تنه استیل تکفازناموجود اره موتوری ۴۵ سانت ۵۸ سی سی برونل | اره زنجیری بنزینیناموجود اره موتوری ۵۰ سانت ۵۸ سی سی برونل | اره زنجیری بنزینیناموجود لجن کش ۲۴ متری ۲ اینچ دو اسب برونل تنه استیل فلوتردار VD1500F | پمپ لجنکش ارتفاع بالا تکفازناموجود لجن کش ۱۵ متری ۲ اینچ ۱ اسب فلوتر دار برونل تنه استیل V750Fناموجود لجن کش ۱۵ متری ۲ اینچ ۱/۵ اسب فلوتر دار برونل تنه استیل V1100Fناموجود لجن کش ۲۳ متری ۲ اینچ دو اسب برونل تنه استیل فلوتردار VD1500F | پمپ لجنکش ارتفاع بالا تکفازناموجود شناور کفکش ۲۳ متری ۲ اینچ برونل تکفاز خروجی بالا مدل QD15-23/2-1.5 | کف کش کمرکش بدنه چدن تنه باریک دو اینچناموجود
arrowبرگشت به بالا
whatsapp-icon