مرتب‌سازی براساس:
166 کالا
لجن کش ۲۸ متری ۲ اینچ دو اسب برونل تنه استیل فلوتردار VD1500F | پمپ لجنکش ارتفاع بالا تکفاز

6,700,000 تومان

لجن کش ۴۰ متری ۳ اینچ کفگرد برنجی ۳ فاز اسرار ASP.L3409/2_25 | لجنکش ارتفاع بالا

18,900,000 5%

17,950,000 تومان

لجن کش توان تک ۲۰ متری ۳ اینچ تک فاز پروانه نیمه باز چدنی (لوله8) TPD20/8

19,970,000 11%

17,770,000 تومان

لجن کش ۲۵ متری ۶ اینچ سه فاز بهار پمپ مدل WB25/6 | پمپ لجنکش ۳ فاز خروجی بالا

28,470,000 تومان

لجن کش خردکن دار ۲۷ متری ۶ اینچ ۱۲.۵ اسب ۳ فاز گرین پمپ مدل 6SM/27 | پمپ لجنکش پایه دار کاتر دار

27,940,000 تومان

لجن کش ۱۴ متری ۲ اینچ کاتر دار ام پیکو پروانه باز مدل LI.00.142 | مطیع پمپ خردکن دار

15,500,000 5%

14,700,000 تومان

لجن کش ۴۰ متری ۶ اینچ کفگرد برنجی ۳ فاز اسرار ASP.L34016/2_25| لجنکش ارتفاع بالا

23,400,000 5%

22,200,000 تومان

لجن کش پایه دار ۲۷ متری ۴ اینچ ۱۰ اسب ۳ فاز گرین پمپ مدل 4S/27

21,890,000 تومان

لجن کش ۴۰ متری ۴ اینچ کفگرد برنجی ۳ فاز اسرار ASP.L34011/2_25 | لجنکش ارتفاع بالا

21,380,000 5%

20,300,000 تومان

لجن کش ۲۰ متری خروجی بغل ۳ اینچ ۵.۵ اسب ۳ فاز گرین پمپ مدل 3B/20 | پمپ لجنکش

20,200,000 تومان

لجن کش ۱۴ متری ۳ اینچ کاتر دار ام پیکو پروانه باز مدل LI.00.143 | مطیع پمپ خرد کن دار

18,000,000 5%

17,100,000 تومان

لجن کش ۴۰ متری ۴ اینچ ۱۲.۵ اسب ۳ فاز گرین پمپ

29,150,000 تومان

لجن کش استریم ۲۴‌ متری ۵ اینچ ۱۰ اسب سه فاز خروجی بغل مدل SWQ80-15-7.5 | پمپ لجنکش آبدهی بالا ۳ فاز

24,000,000 تومان

لجن کش استریم ۲۵ متری ۲ اینچ ۳ اسب سه فاز خروجی بغل مدل SWQ9-22-2.2 | پمپ لجنکش ۳ فاز

8,950,000 تومان

لجن کش ۲۰ متری ۶ اینچ کفگرد زغالی ۳ فاز اسرار ASP.L32016/1_25

22,300,000 5%

21,180,000 تومان

لجن کش پایه دار خردکن ۲۷ متری ۴ اینچ ۱۰ اسب ۳ فاز گرین پمپ مدل 4SM/27

22,990,000 تومان

لجن کش ۲۲ متری ۴ اینچ ۳ فاز ۱۰ اسب تکنو پمپ

19,600,000 5%

18,620,000 تومان

لجن کش ۲۰ متری ۳ اینچ کفگرد زغالی ۳ فاز اسرار ASP.L3209/1_25

17,250,000 5%

16,380,000 تومان

لجن کش ۲۲ متری ۳ اینچ ۳ فاز ۷/۵ اسب تکنو پمپ

17,000,000 5%

16,150,000 تومان

لجن کش ۲۷ متری ۶ اینچ ۱۲.۵ اسب ۳ فاز گرین پمپ مدل 6S/27 | پمپ لجنکش پایه دار

26,950,000 تومان

لجن کش ۱۵ متری ۲ اینچ ۱/۵ اسب فلوتر دار بدنه استیل ورما مدل V1100F | لجنکش ارتفاع بالا تکفاز

5,990,000 تومان

لجنکش سی ان بی ۱۸ متری ۲ اینچ فلوتردار تکفاز بدنه چدن مدل CNB-WQD6-18-0/75F-"2 | پمپ لجن کش دو اینچ تک فاز

5,160,000 5%

4,900,000 تومان

لجن کش توری دار ۲۷ متری ۴ اینچ ۱۰ اسب ۳ فاز گرین پمپ مدل ۴/۲۷

21,890,000 تومان

لجن کش ۲۰ متری ۴ اینچ کفگرد زغالی ۳ فاز اسرار ASP.L32011/1_25

20,980,000 5%

19,930,000 تومان

لجنکش سی ان بی ۱۶ متری ۲ اینچ فلوتردار تکفاز بدنه چدن مدل CNB-WQD10-16-0/75F | پمپ لجن کش دو اینچ تک فاز

4,700,000 تومان

لجنکش استیل سی ان بی ۱۷ متری ۲ اینچ کاتردار تکفاز بدون فلوتر مدل CNB-V1500DF | پمپ لجن کش دو اینچ تک فاز

7,960,000 5%

7,560,000 تومان

لجن کش ۲۵ متری ۳ اینچ سه فاز بهار پمپ مدل WB25/3| پمپ لجنکش

19,000,000 تومان

لجن کش ۲۰ متری ۲ اینچ تکفاز ام پیکو پروانه نیمه باز مدل S99.20.6 | لجنکش ایرانی تک فاز مطیع پمپ

14,700,000 5%

13,960,000 تومان

پمپ لجن کش توان تک ۲۰ متری تک فاز ۲ اینچ بدون فلوتر (لوله6)TPD20/6

17,770,000 11%

15,800,000 تومان

لجن کش ۲۰ متری پایه دار ۳ اینچ ۵.۵ اسب ۳ فاز گرین پمپ مدل 3S/20 | پمپ لجنکش

20,200,000 تومان

لجن کش ۱۵ متری پروانه کاتردار تکفاز ۳ اینچ توان تک (لوله8) TPB15/8 | لجنکش پروانه چدنی

22,570,000 11%

20,080,000 تومان

لجن کش ۲۵ متری ۲ اینچ سه فاز بهار پمپ مدل WB25/2 | پمپ لجنکش

17,650,000 تومان

لجنکش سی ان بی ۱۷ متری ۳ اینچ فلوتردار تکفاز بدنه چدن مدل CNB-V2200F-17M-"3 | پمپ لجن کش سه اینچ تک فاز

9,170,000 5%

8,700,000 تومان

لجنکش استیل سی ان بی ۱۷ متری ۲ اینچ فلوتردار تکفاز مدل CNB-WQD10-17-0/75F-SS | پمپ لجن کش دو اینچ تک فاز

5,440,000 5%

5,160,000 تومان

لجن کش ۱۶ متری ۲ اینچ خردکن دار بدنه استیل اسپرینگ SPRING مدل WQD7-16-1.5QGF

8,200,000 تومان

لجن کش استریم ۱۶ متری ۲ اینچ تک فاز ۱ اسب فلوتر دار مدل SWQ6-16-0.75F | لجنکش تکفاز خروجی بغل چینی زرد

4,800,000 تومان

پمپ لجن کش توان تک ۲۰ متری ۲ اینچ فلوتردار پروانه نیمه باز چدنی (لوله6)TPD20/6F

18,720,000 11%

16,660,000 تومان

لجن کش ۲۵ متری ۴ اینچ سه فاز بهار پمپ مدل WB25/4 | پمپ لجنکش

20,760,000 تومان

لجن کش ۱۲ متری ۳ اینچ سه فاز اسپیکو بدنه چدن با تابلو مدل C-12-3-OV6 | لجنکش مخصوص پمپاژ لجن های الیاف دار

34,900,000 تومان

لجن کش ۱۵ متری ۳ اینچ بدنه چدن اسپیکو تکفاز مدل I-15-1-K | لجنکش آبدهی بالا مخصوص پمپاژ لجن های معمولی

31,000,000 تومان

لجن کش ۲۵ متری ۵ اینچ سه فاز بهار پمپ مدل WB25/5 | پمپ لجنکش

27,800,000 تومان

لجن کش ۱۵ متری پروانه کاتردار سه فاز ۳ اینچ توان تک (لوله8) TPB15/8/3PH | لجنکش پروانه چدنی

22,570,000 11%

20,080,000 تومان

پمپ لجن کش توان تک ۱۲ متری ۲ اینچ تک فاز بدون فلوتر (لوله6)TPD12/6

15,960,000 11%

14,200,000 تومان

لجن کش ۱۸ متری ۲ اینچ ۱/۵ اسب فلوتر دار برونل تنه استیل V1100F

5,790,000 تومان

پمپ لجن کش توان تک ۱۲ متری ۲ اینچ تک فاز با فلوتر (لوله6)TPD12/6F

16,910,000 11%

15,040,000 تومان

پمپ لجن کش توان تک ۱۲ متری ۳ اینچ تک فاز با فلوتر پروانه نیمه باز چدنی (لوله8) TPD12/8F

18,910,000 11%

16,820,000 تومان

لجن کش ۱۰ متری ۲ اینچ سه فاز اسپیکو بدنه چدن مدل C-10-3-OV | لجنکش مخصوص پمپاژ لجن های الیاف دار

26,500,000 تومان

لجنکش پنتاکس ایتالیا ۳۵ متری ۳ اینچ ۱۰ اسب سه فاز مدل DMT1000 | لجن کش آبدهی بالا

78,800,000 تومان

لجن کش توان تک ۲۰ متری ۳ اینچ فلوتردار تکفاز پروانه نیمه باز چدنی (لوله8)TPD20/8F

21,920,000 11%

19,500,000 تومان

لجنکش پنتاکس ایتالیا ۲۳ متری ۲/۵ اینچ ۳ اسب سه فاز مدل DMT310 | لجن کش لوله ۷ ایتالیایی اصلی

41,940,000 تومان

پمپ لجن کش توان تک ۱۲ متری ۳ اینچ تک فاز بدون فلوتر پروانه نیمه باز چدنی (لوله8)TPD12/8

17,960,000 11%

15,980,000 تومان

لجن کش ۱۲ متری ۲ اینچ بدنه چدن اسپیکو تکفاز مدل P-12-1-K | لجنکش مخصوص پمپاژ لجن های غلیظ حاوی مواد ساینده

26,900,000 تومان

لجن کش ۱۰ متری ۲ اینچ تکفاز اسپیکو بدنه چدن مدل C-10-1-K | لجنکش مخصوص پمپاژ لجن های الیاف دار

24,300,000 تومان

لجن کش ۲۵ متری ۳ اینچ بدنه چدن اسپیکو سه فاز مدل I-25-3-OV6 | لجنکش آبدهی بالا مخصوص پمپاژ لجن های معمولی

41,100,000 تومان

لجنکش پنتاکس ایتالیا ۲۹ متری ۳ اینچ ۵.۵ اسب سه فاز مدل DMT560 | لجن کش سه اینچ ۳۰ متری ایتالیایی اصل

57,860,000 تومان

لجن کش ۱۲ متری ۲ اینچ بدنه چدن اسپیکو سه فاز مدل P-12-3-OV | لجنکش مخصوص پمپاژ لجن های غلیظ حاوی مواد ساینده

26,900,000 تومان

لجنکش پنتاکس ایتالیا ۲۰ متری ۲.۵ اینچ ۲ اسب سه فاز مدل DMT210 | لجن کش ایتالیایی اصل

41,640,000 تومان

لجن کش ۱۲ متری ۲ اینچ خردکن دار بدنه استیل اسپرینگ SPRING مدل WQD7-12-1.1QGF

7,500,000 تومان

لجن کش ۲۵ متری ۲ اینچ سه فاز اسپیکو مدل SI25-3-OV | لجنکش مخصوص پمپاژ آبهای حاوی مواد ساینده

24,200,000 تومان

لجن کش ۱۵ متری ۳ اینچ بدنه چدن اسپیکو سه فاز مدل I-15-3-OV | لجنکش آبدهی بالا مخصوص پمپاژ لجن های معمولی

31,000,000 تومان

لجن کش ایران پمپ ۲۷ متری ۶ اینچ ۱۲/۵ اسب ۳ فاز | لجنکش سه فاز ایرانی

27,600,000 5%

26,200,000 تومان

لجن کش ایران پمپ ۴۰ متری ۴ اینچ ۱۲/۵ اسب ۳ فاز | لجنکش سه فاز ارتفاع بالا ایرانی

28,750,000 5%

27,300,000 تومان

لجن کش ایران پمپ ۲۲ متری ۳ اینچ ۷/۵ اسب سه فاز | لجنکش ۳ فاز ایرانی

17,020,000 5%

16,160,000 تومان

لجن کش ایران پمپ ۲۲ متری ۴ اینچ ۱۰ اسب ۳ فاز | لجنکش سه فاز ایرانی

19,450,000 5%

18,470,000 تومان

لجن کش برونل 23 متری 3 اینچ سه اسب فلوتردار تنه استیل کاتردار مدل VD2200F | پمپ لجنکش ارتفاع بالا تکفاز

8,200,000 تومان

لجن کش ۲۰ متری ۲ اینچ ایکار WQD8-20-1.5ناموجود لجن کش ۱۶ متری ۲ اینچ لیون با فلوتر WQD10_16_0.75F | پمپ لجنکش تکفازناموجود لجن کش ۱۸ متری ۲ اینچ ایرانی هسل بدنه چدن فلوتر دار WQD10-18-0.75ناموجود لجن کش ۲۸ متری ۲ اینچ دو اسب لیون تنه استیل VD1500f LEEON | پمپ لجنکش ارتفاع بالا تکفازناموجود لجن کش ۲۳ متری ۲ اینچ ۲ اسب فلوتر دار تنه استیل ورما V1500F| لجنکش ارتفاع بالا تکفازناموجود لجن کش ۱۸ متری ۲ اینچ خرد کن دار ۲/۵ اسب لوما آبدهی بالا فلوتر دار تنه استیل LOMA V1800DF | پمپ لجنکش کاتردار تک فازناموجود لجن کش ۱۸ متری بدنه چدن ۲ اینچ هسل ایرانی فلوتر دارWQD10-18-0.75ناموجود لجن کش ۱۵ متری ۳ اینچ خرد کن دار ۲/۵ اسب فلوتردار تنه استیل ورما (کاتردار)ناموجود لجن کش ۲۰ متری ۳ اینچ سه اسب لوما فلوتردار تنه استیل گارانتی دارناموجود لجن کش ۱۸ متری ۲ اینچ لیون فلوتردار WQD6_16_0.75 | پمپ لجنکش تکفازناموجود لجن کش ۲۰ متری ۳ اینچ تکفاز فلوتردار تنه استیل ورما | لجنکش بدنه استیل تک فازناموجود لجن کش ۱۵ متری ۲ اینچ خرد کن دار ۱/۵ اسب فلوتر دار تنه استیل ورما (کاتردار) V1100DFناموجود لجنکش ۱۸ متری بدنه چدن ۲ اینچ ناکایو فلوتر دار WQD10-18-0.75ناموجود لجنکش ۱۸ متری بدنه چدن ۲ اینچ ناکایو بدون فلوتر WQD6-18-0.75 | لجن کشناموجود لجن کش ۲۲ متری ۲ اینچ ۱/۵ اسب فلوتر دار تنه استیل برونل V1100Fناموجود لجن کش تمام استیل استریم ۷/۵ متری ۱/۵ اینچ یک اسب فلوتردار تکفاز مدل STEREM SGW650 | لجنکش ۱ اسب باغی لوله ۵ بدنه استیل تک فازناموجود لجن کش ۱۸ متری ۲ اینچ فلوتر دار ونزو مدل SWQD6-18-0.75F | لجنکش بدنه چدن زرد رنگتماس بگیرید لجن کش ۱۴ متری ۲ اینچ ۰.۷۵ اسب لوما فلوتر دار LOMAتماس بگیرید لجن کش ۱۲ متری بدنه چدن هسل فلوتر دارWQD10-12-0.75ناموجود لجن کش استریم ۱۶ متری ۶ اینچ ۱۰ اسب سه فاز خروجی بغل مدل SWQ100-10-7.5 | پمپ لجنکش آبدهی بالا ۳ فازناموجود لجن کش استریم ۳۰ متری ۶ اینچ ۲۵ اسب سه فاز خروجی بغل مدل SWQ180-20-18.5| پمپ لجنکش آبدهی بالا ۳ فازناموجود لجن کش ۵۱ متری ۲ اینچ ۷/۵ اسب ۳ فار ورما WQD12.5-50-5.5 | لجنکش صنعتیناموجود لجن کش ۴۰ متری ۲ اینچ نفیس فلو (NAFIS FLOW) مدل 50WQ15-40-5.5 | پمپ لجنکشناموجود لجن کش ۱۸ متری ۲ اینچ ونزو مدل V1500Q | لجنکش دو اینچ تنه استیل چینیتماس بگیرید لجن کش ۳۰ متری ۳ اینچ نفیس فلو (NAFIS FLOW) مدل 80WQ30-30-5.5 | پمپ لجنکشناموجود لجن کش ۳۲ متری ۲ اینچ ۴ اسب ۳ فار ورما WQ15-30-3 | لجنکش صنعتیناموجود لجن کش ۱۷ متری ۳ اینچ سه اسب فلوتر دار برونل تک فاز تنه استیل V2200F | پمپ لجنکش ارتفاع بالا و آبدهی بالا تنه استیل تکفازناموجود لجن کش ۳۱ متری ۳ اینچ ۵/۵ اسب ۳فار ورما WQ30_26_4 | لجنکش صنعتیناموجود لجن کش استریم ۱۹ متری ۳ اینچ ۳ اسب سه فاز خروجی بغل مدل SWQ25-15-2.2 | پمپ لجنکش ۳ فازناموجود لجن کش ۴۱ متری ۲ اینچ ۵/۵ اسب ۳ فار ورما WQ12.5-40-4 | لجنکش صنعتیناموجود لجن کش ۱۶ متری ۳ اینچ ۳ فاز ۷/۵ اسب تکنو پمپناموجود لجن کش استریم ۱۶ متری ۲ اینچ تکفاز ۱ اسب بدون فلوتر مدل SWQ6-16-0.75 | رزوه ۱/۵ اینچ خروجی بغلناموجود لجن کش استریم ۲۸ متری ۲٫۵ اینچ ۳ اسب سه فاز خروجی بغل مدل SWQ15-20-2.2 | پمپ لجنکش ۳ فازناموجود لجن کش استریم ۲۰ متری ۶ اینچ ۱۵ اسب سه فاز خروجی بغل مدل SWQ180-11-11 | پمپ لجنکش آبدهی بالا ۳ فازناموجود لجن کش ۲۰ متری ۶ اینچ ۱۰ اسب ۳ فار ورما WQ100-12-7.5 | لجنکش صنعتیناموجود
نمایش
محصول
  • 1
  • 2
arrowبرگشت به بالا
whatsapp-icon